Koło Łowieckie „Wilk” w Koszalinie

Adres do korespondencji:

ul. Dworcowa 8A/1
78-425 BIAŁY BÓR

adres e-mail:
sekretarz@wilk-koszalin.pl

telefon:
+48 697 025 691

numer rachunku bankowego:
70 1240 3653 1111 0000 4188 3530

strona fb:
https://www.facebook.com/wilk.koszalin/