Darz Bór! Na prośbę Łowczego Okręgowego Jana Kupczaka poniżej przesyłam maila z ZG PZŁ od Rzecznika […]
Przypominamy o obowiązku znakowania wszystkich pozyskanych dzików (odstrzał sanitarny i planowy) bez względu na przeznaczenie (punkt […]