W celu obniżenia kosztów związanych z korespondencją „tradycyjną”, wszelkie informacje, w tym również dotyczące walnych zgromadzeń […]