O nas

Historia Koła Łowieckiego Wilk w Koszalinie

W dniu 18.09.1954 r., w Koszalinie z inicjatywy: Tadeusza Sporskiego, Włodzimierza Sklenarskiego, Józefa Sklenarskiego, Władysława Zawady, Konrada Grynii, Jerzego Rutkowskiego, Romana Fabiańskiego, Władysława Grochowiaka, Adolfa Opida, Władysława Aniserowicza, Andrzeja Wost, Stanisława Longchamps, Jana Będkowskiego i Stanisława Reiserowskiego,  w obecności Delegata Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Koszalinie Juliusza Jarosza, odbyło się zebranie założycielskie, na którym postanowiono o utworzeniu Koła Łowieckiego nr 4 w Koszalinie.

Z zachowanego do dzisiaj protokółu z pierwszego zebrania wynikało, że w dniu założenia Koła, ogólna liczba członków wynosiła 14. Wydzierżawiono dwa obwody łowieckie tj;
nr 85 – typowo leśny oraz nr 100 leśno – polny.

Na pierwszym zebraniu wybrano Zarząd Koła w składzie:
Tadeusz Sporski – Przewodniczący,
Włodzimierz Sklenarski – Łowczy,
Józef Sklenarski  – sekretarz,
Komisję Rewizyjną w składzie:
Władysław Zawada – Przewodniczący, 
Jerzy Rutkowski  i Konrad Grynia  – członkowie.

W protokole oprócz opisu wyboru poszczególnych członków do Zarządu Koła  i innych gremiów, nakreślono na przyszłość politykę personalną związaną  z przyjmowaniem nowych członków. Z uwagi na jej uniwersalność warta jest przytoczenia w całości:
„…uchwalono do Koła przyjmować tylko takich członków, którzy swoją etyką  i postawą społeczną dają pełną gwarancję spełnienia zadań wymaganych dekretem o prawie łowieckim i statutem PZŁ. Celem zapewnienia na polowaniu należytej powagi i spokoju dających myśliwym wypoczynek po pracy, ustalono  w wypadku jakichkolwiek nieporozumień na polowaniu, członków, którzy wywołują kłótnię bezwzględnie z Koła wykluczać.
Zasada ta stosowana jest do dzisiaj, przy przyjmowaniu nowych członków do naszego Koła. Kwestia etyki pozostaje nadal sprawą najważniejszą a dobre kontakty między myśliwymi są przedmiotem zainteresowania kolejnych Zarządów w celu integracji naszej społeczności
w pracach na rzecz Koła i Zrzeszenia.

W dniu 19.04.1959 r., na zebraniu członków Koła Łowieckiego nr 4 w Koszalinie postanowiono o zmianie nazwy na Koło Łowieckie Wilk  w Koszalinie, a w dniu
10.01.1960 r., rozwiązano Koło Łowieckie nr 4 w Koszalinie.

Zarząd Koła składał się z 3 osób. Przewodniczącym Zarządu wybrano Kol. Tadeusza Fijałkowskiego, Łowczym Włodzimierza Sklenarskiego, a Sekretarzem Jana Łuszczyka, którego od dnia 19.08.1960 r., zastąpił Piotr Kuciel.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Janusz Januszewski, a członkami tej komisji: Józef Sklenarski i Jan Zabrocki.

Obecnie koło szczyci się już prawie 70 letnią tradycją istnienia i gospodarowania na czterech obwodach łowieckich.
Koło zrzesza około 120 członków polujących na prawie 35 000 ha.