UWAGA!

Przypominamy o obowiązku znakowania wszystkich pozyskanych dzików (odstrzał sanitarny i planowy) bez względu na przeznaczenie (punkt skupu, użytek własny).

W EPI wpisujemy numer znacznika z weterynarii, a w uwagach numer z punktu skupu jeżeli dzik został oddany do skupu.

Następnie zgłaszamy dzika w systemie ZIP uzupełniając wszystkie dane włącznie z współrzędnymi pozyskania.