Komunikat

W celu obniżenia kosztów związanych z korespondencją „tradycyjną”, wszelkie informacje, w tym również dotyczące walnych zgromadzeń będziemy przesyłali drogą elektroniczną. Osoby, które nie udostępniły albo nie posiadają adresu e-mail stosowne zawiadomienia będą otrzymywały pocztą „tradycyjną”. Jeżeli znajdą się osoby, które mimo wszystko nie życzą sobie otrzymywania informacji drogą elektroniczną prosimy o wysłanie stosownego oświadczenia o braku zgody.