Składki członkowskie 2020 r.

Składki członkowskie od myśliwego za 2020 r., w wysokości ustalonej przez Naczelną Radę Łowiecką wynoszą:


–  normalna 363 zł w tym  43 zł ubezpieczenie,
–  ulgowa 203 zł zł w tym 43 zł ubezpieczenie,(Składka ulgowa w wysokości 50%  składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia).

–  ulgowa 123 zł w tym 43 zł ubezpieczenie przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Składki należy zapłacić w terminie do 20.12.2019 r. na konto Koła

Nr konta:
70 1240 3653 1111 0000 4188 3530

lub gotówką w biurze Koła w Białym Borze.

Zarząd przypomina również o zapłaceniu  składki na rzecz Koła w wysokości 120 zł za rok gospodarczy 2019/2020.