Bezpieczeństwo ponad wszystko!

Koleżanki i koledzy myśliwi !

Zbliża się termin naszego Polowania Hubertowskiego w Kole. Proszę pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniu, a w szczególności przypomnieć sobie przepisy regulujące sposób zachowania się myśliwych na polowaniu zbiorowym.  Ostatnie wydarzenia na polowaniach w Polsce, mobilizują nas do zwiększenia uwagi w celu uniknięcia niepożądanych zachowań i ich skutków.
Zarząd prosi wszystkich biorących udział w polowaniu, o zachowanie maksymalnej ostrożności i ekstremalne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu.

Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckiego „Wilk”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *