Bezpieczeństwo ponad wszystko!

Koleżanki i koledzy myśliwi !

Zbliża się termin naszego Polowania Hubertowskiego w Kole. Proszę pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniu, a w szczególności przypomnieć sobie przepisy regulujące sposób zachowania się myśliwych na polowaniu zbiorowym.  Ostatnie wydarzenia na polowaniach w Polsce, mobilizują nas do zwiększenia uwagi w celu uniknięcia niepożądanych zachowań i ich skutków.
Zarząd prosi wszystkich biorących udział w polowaniu, o zachowanie maksymalnej ostrożności i ekstremalne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu.

Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckiego „Wilk”.

Polowanie Hubertowskie 2019

Tradycyjne Polowanie Hubertowskie 2019 w naszym kole odbędzie się w sobotę 16.11.2019 r.

Zbiórka o godz. 7:00 przy wiacie w Retnicy

(leśnictwo Zarzewie).

Polujemy w dwóch grupach na obwodzie 87 A i B.

Prowadzący:
– Krzysztof Antonowicz i Bogusław Łysko;
– Włodzimierz Burek i Jerzy Świrydo.
Po zakończeniu polowania wspólny pokot w Retnicy,
a następnie tradycyjny posiłek w „Gospodzie Wiejskiej
w Drzewianach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego spotkania w kniei.

Zarząd Koła Łowieckiego „Wilk” w Koszalinie.

Komunikat

Niech mu knieja wiecznie szumi …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
29 października 2019 r.
odszedł do Krainy Wiecznych Łowów Honorowy Prezes naszego koła

kol. Ignacy Jóźwiak

Honorowy Członek Polskiego Związku Łowieckiego,
były członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
wieloletni Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej,
Prezes Koła Łowieckiego „Wilk” w Koszalinie.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 4 listopada 2019 r.
na cmentarzu Komunalnym w Białogardzie.

Zdjęcia kol. Jarosława Brelika