Elektroniczna Książka Ewidencji Myśliwych Na Polowaniu.

Logowanie do EPI24 – kliknij!

W zakładce dla myśliwych znajduje się szczegółowa instrukcja logowania do systemu EPI24 – książka już działa, trzeba tylko się zalogować i zaktualizować swoje dane.

Dostęp do zakładki dla myśliwych pod adresem e-mail: rob.rei@wp.pl

Proszę w treści wiadomości z prośbą o dostęp proszę podać swoje imię i nazwisko oraz nr obwodu łowieckiego.

Składki członkowskie 2020 r.

Składki członkowskie od myśliwego za 2020 r., w wysokości ustalonej przez Naczelną Radę Łowiecką wynoszą:


–  normalna 363 zł w tym  43 zł ubezpieczenie,
–  ulgowa 203 zł zł w tym 43 zł ubezpieczenie,(Składka ulgowa w wysokości 50%  składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia).

–  ulgowa 123 zł w tym 43 zł ubezpieczenie przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Składki należy zapłacić w terminie do 20.12.2019 r. na konto Koła

Nr konta:
70 1240 3653 1111 0000 4188 3530

lub gotówką w biurze Koła w Białym Borze.

Zarząd przypomina również o zapłaceniu  składki na rzecz Koła w wysokości 120 zł za rok gospodarczy 2019/2020.

Bezpieczeństwo ponad wszystko!

Koleżanki i koledzy myśliwi !

Zbliża się termin naszego Polowania Hubertowskiego w Kole. Proszę pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniu, a w szczególności przypomnieć sobie przepisy regulujące sposób zachowania się myśliwych na polowaniu zbiorowym.  Ostatnie wydarzenia na polowaniach w Polsce, mobilizują nas do zwiększenia uwagi w celu uniknięcia niepożądanych zachowań i ich skutków.
Zarząd prosi wszystkich biorących udział w polowaniu, o zachowanie maksymalnej ostrożności i ekstremalne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu.

Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckiego „Wilk”.

Polowanie Hubertowskie 2019

Tradycyjne Polowanie Hubertowskie 2019 w naszym kole odbędzie się w sobotę 16.11.2019 r.

Zbiórka o godz. 7:00 przy wiacie w Retnicy

(leśnictwo Zarzewie).

Polujemy w dwóch grupach na obwodzie 87 A i B.

Prowadzący:
– Krzysztof Antonowicz i Bogusław Łysko;
– Włodzimierz Burek i Jerzy Świrydo.
Po zakończeniu polowania wspólny pokot w Retnicy,
a następnie tradycyjny posiłek w „Gospodzie Wiejskiej
w Drzewianach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego spotkania w kniei.

Zarząd Koła Łowieckiego „Wilk” w Koszalinie.

Komunikat

Niech mu knieja wiecznie szumi …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
29 października 2019 r.
odszedł do Krainy Wiecznych Łowów Honorowy Prezes naszego koła

kol. Ignacy Jóźwiak

Honorowy Członek Polskiego Związku Łowieckiego,
były członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
wieloletni Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej,
Prezes Koła Łowieckiego „Wilk” w Koszalinie.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 4 listopada 2019 r.
na cmentarzu Komunalnym w Białogardzie.

Zdjęcia kol. Jarosława Brelika