Elektroniczna Książka Ewidencji Myśliwych Na Polowaniu.

Logowanie do EPI24 – kliknij!

W zakładce dla myśliwych znajduje się szczegółowa instrukcja logowania do systemu EPI24 – książka już działa, trzeba tylko się zalogować i zaktualizować swoje dane.

Dostęp do zakładki dla myśliwych pod adresem e-mail: rob.rei@wp.pl

Proszę w treści wiadomości z prośbą o dostęp proszę podać swoje imię i nazwisko oraz nr obwodu łowieckiego.

Składki członkowskie 2020 r.

Składki członkowskie od myśliwego za 2020 r., w wysokości ustalonej przez Naczelną Radę Łowiecką wynoszą:


–  normalna 363 zł w tym  43 zł ubezpieczenie,
–  ulgowa 203 zł zł w tym 43 zł ubezpieczenie,(Składka ulgowa w wysokości 50%  składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia).

–  ulgowa 123 zł w tym 43 zł ubezpieczenie przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Składki należy zapłacić w terminie do 20.12.2019 r. na konto Koła

Nr konta:
70 1240 3653 1111 0000 4188 3530

lub gotówką w biurze Koła w Białym Borze.

Zarząd przypomina również o zapłaceniu  składki na rzecz Koła w wysokości 120 zł za rok gospodarczy 2019/2020.

Bezpieczeństwo ponad wszystko!

Koleżanki i koledzy myśliwi !

Zbliża się termin naszego Polowania Hubertowskiego w Kole. Proszę pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniu, a w szczególności przypomnieć sobie przepisy regulujące sposób zachowania się myśliwych na polowaniu zbiorowym.  Ostatnie wydarzenia na polowaniach w Polsce, mobilizują nas do zwiększenia uwagi w celu uniknięcia niepożądanych zachowań i ich skutków.
Zarząd prosi wszystkich biorących udział w polowaniu, o zachowanie maksymalnej ostrożności i ekstremalne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu.

Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckiego „Wilk”.

Polowanie Hubertowskie 2019

Tradycyjne Polowanie Hubertowskie 2019 w naszym kole odbędzie się w sobotę 16.11.2019 r.

Zbiórka o godz. 7:00 przy wiacie w Retnicy

(leśnictwo Zarzewie).

Polujemy w dwóch grupach na obwodzie 87 A i B.

Prowadzący:
– Krzysztof Antonowicz i Bogusław Łysko;
– Włodzimierz Burek i Jerzy Świrydo.
Po zakończeniu polowania wspólny pokot w Retnicy,
a następnie tradycyjny posiłek w „Gospodzie Wiejskiej
w Drzewianach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego spotkania w kniei.

Zarząd Koła Łowieckiego „Wilk” w Koszalinie.