UWAGA!

Przypominamy o obowiązku znakowania wszystkich pozyskanych dzików (odstrzał sanitarny i planowy) bez względu na przeznaczenie (punkt skupu, użytek własny).

W EPI wpisujemy numer znacznika z weterynarii, a w uwagach numer z punktu skupu jeżeli dzik został oddany do skupu.

Następnie zgłaszamy dzika w systemie ZIP uzupełniając wszystkie dane włącznie z współrzędnymi pozyskania.

Komunikat

W celu obniżenia kosztów związanych z korespondencją „tradycyjną”, wszelkie informacje, w tym również dotyczące walnych zgromadzeń będziemy przesyłali drogą elektroniczną. Osoby, które nie udostępniły albo nie posiadają adresu e-mail stosowne zawiadomienia będą otrzymywały pocztą „tradycyjną”. Jeżeli znajdą się osoby, które mimo wszystko nie życzą sobie otrzymywania informacji drogą elektroniczną prosimy o wysłanie stosownego oświadczenia o braku zgody.